1085

Feestfabriek

Toelichting

De basis van de vlag is Achterhoeks rood, wat veel op kastelen en huizen is gebruikt. In een kruis doorsneden door een groen/blauwe baan, die de groene natuur en het stromend water in de Achterhoek weergeven. In het 1e vlak staat een metalen tandwiel, dat de staalindustrie en nijverheid symboliseert. In het 2e vlak een motor vanwege de Achterhoekse verbondenheid met motoren en races. In het 3e vlak 2 gekruiste zwaarden. Enerzijds vanwege de middeleeuwse historie die veel is terug te vinden, anderzijds vanwege de verschillende keren dat er in en om de Achterhoek is gestreden. In het 4e vlak een wijnrank. Deze symboliseert zowel de natuur als de opkomende wijnbouw. In het Midden een wapenschild met kastelen om de historische waarde van de Achterhoek te benadrukken.