1670

Feestfabriek

Toelichting

Disse vlagge stelt de elf gemeenten veur ( stipkes) in de vorm van ne cirkel, umdat dit oneindig met mekare verbonden is en hiermet de verbondenheid tussen de gemeenten aangif. ‘t Trotse geveul dat bi’j de Achterhookers altied anwezig is. Dissen cirkel steet binnen in ne hook. An de rechterkante is un spoor van tractorbanden te zeene. ’t Bunt acht paar tractorbandensporen. Samen met d’n hook vormt de acht paren d’n Achterhook. De paren umdat wi’j met mekare veur de vrendelukke en feestelukke sfeer zorgt. In de kleurn kump unze nuchterheid naor veurn. De kleurn straalt röste oet en past hierdeur bi’j de mooie natuur, de aardige leu en de schone locht. Wi’j holdt van ’t geveul bi’j mekare te heurn en samen an te pakken. Dit straalt de vlagge oet. De vlagge stelt in zien geheel de nuchterheid veur, ( deur ‘m eenvoudig en röstig te maken) en met ziene Achterhookse kenmarken ( ’t spoor van de tractorbanden) mek dát de vlagge juust uniek en bezunder, precies zoat d’n Achterhook is. Deze vlag symboliseert de elf gemeenten (stippen) in de vorm van een cirkel. In een cirkel omdat dit oneindig met elkaar verbonden is en hiermee de verbondenheid tussen de gemeenten aangeeft. Het trotse gevoel dat bij de Achterhoekers altijd aanwezig is. Deze cirkel staat binnen in een hoek. Rechts is een trekker bandenspoor te zien. Het zijn acht paar trekker bandensporen. Samen met de hoek vormen de acht paren de Achterhoek. De paren, omdat we samen voor de vriendelijke en feestelijke sfeer zorgen. In de kleuren komt onze nuchterheid terug. De kleuren stralen rust uit en passen hierdoor bij de mooie natuur, de aardige mensen en de schone lucht. We houden van saamhorigheid en anpakken en dit straalt de vlag uit. De vlag symboliseert in zijn geheel de nuchterheid (door ‘m eenvoudig en rustig te maken) en met zijn Achterhoekse kenmerken (het trekker bandenspoor) maakt hij ‘m uniek en bijzonder, precies zoals de Achterhoek is.