1721

Feestfabriek

Toelichting

Disse vlagge stelt de elf gemeenten veur ( stipkes) in ne vorm van ne achte en tegeliekertied een oneindigheidsteken. Dit teken, zonder begin en ok zonder ende, umdat de gemeenten met mekare verbonden bunt en zölt blieven. ‘t Trotse geveul dat d’r bi’j de Achterhookers altied is. Disse achte steet binnen in ne hook den d’n Achterhook verbeeld. An de rechterkante is un spoor van tractorbände te zeene. ’t Bunt acht paar sporen van tractorbände. Samen met d’n hook vormt de acht paren d’n Achterhook. De paren umdat wi’j met mekare veur de vrendelukke en feestelukke sfeer zorgt. In de kleurn kump unze nuchterheid naor veurn. De kleurn straalt röste oet en past hierdeur bi’j de mooie natuur, de aardige leu en de schone locht. Wi’j holdt van ’t geveul bi’j mekare te heurn en samen an te pakken. Dit straalt de vlagge oet. De vlagge löt in zien geheel de nuchterheid zeen ( deur ‘m eenvoudig en röstig te maken) en met ziene Achterhookse kenmarken ( ’t spoor van de tractorbände) mek dát de vlagge juust uniek en bezunder, precies zoat d’n Achterhook is. Deze vlag symboliseert de elf gemeenten (stippen) in de vorm van een acht en tevens oneindigheidsteken. Het oneindigheidsteken omdat de gemeenten met elkaar verbonden zijn. Het trotse gevoel dat bij de Achterhoekers altijd aanwezig is. Deze acht staat binnen in een hoek dat de Achterhoek verbeeld. Rechts is een trekker bandenspoor te zien. Het zijn acht paar trekker bandensporen. De paren, omdat we samen voor de vriendelijke en feestelijke sfeer zorgen. In de kleuren komt onze nuchterheid terug. De kleuren stralen rust uit en passen hierdoor bij de mooie natuur, de aardige mensen en de schone lucht. We houden van saamhorigheid en anpakken en dit straalt de vlag uit. De vlag laat in zijn geheel de nuchterheid zien (door de vlag eenvoudig en rustig te maken) en met zijn Achterhoekse kenmerken (het trekker bandenspoor) maakt hij ‘m uniek en bijzonder, precies zoals de Achterhoek is.