2045

Feestfabriek

Toelichting

Betekenis De onderste kleuren van de vlag geven de geologische basis van de Achterhoek weer. Golvend, vanwege de sporen die het landschap in de laatste ijstijd heeft meegekregen. Geel staat voor ‘zand, stenen & klei’, Blauw voor ‘water & rivieren’, Groen voor de talrijke ‘bossen, boomgroepen & houtwallen’. In het midden is de cirkel representatief voor cultuur & werkgelegenheid. De 8 punten samen met het ‘rad’ staan voor de Achterhoekse historie met alle prachtige kastelen. Het gereedschap en het ‘rad’ staan voor de vele ambachten, boerenbedrijven en de industrie die de Achterhoek rijk is. De 8 mensen zijn gelijk en vormen vertegenwoordigers van de 8 gemeenten van de Achterhoek. Hand in Hand als echte ‘Noabers’ betaamd. Roze staat voor het heden en de toekomst, voor tolerantie & innovatie, want ons volk is niet voor 1 gat gevangen! Blauw en Geel bovenaan de vlag staan voor de blauwe, schone lucht en de zon staat voor schoonheid en natuurlijk onze TROTS op onze Achterhoek en onze mensen die elkaar helpen.