236

Feestfabriek

Toelichting

De vlag symboliseert het weidelandschap met daarin de rivieren en de bebouwing van dorpen en steden. De bossen met de kastelen van de Achterhoek, met daarboven de ruime open lucht.