311

Feestfabriek

Toelichting

Laat iedereen in zijn waarde en voel de vrijheid die men krijgt van elkaar en het land waar op wij wonen. ""Het leaven is een landschap soms vlak en soms gevarieerd, wi-j hebt allemaal verwantschap met 't geen dat wi-j beheerd"" - Normaal