365

Feestfabriek

Toelichting

Zoals mijn eerdere ontwerpen van vandaag kies ik voor een moderne vlag waarin duidelijk een relatie zou moeten zijn tussen werken en wonen en dat de Achterhoek daarin alle faciliteiten te bieden heeft. Ja, we hebben een geweldig 'verleden' waarin de agrarische sector een belangrijke plaats inneemt (en nog steeds) maar de Achterhoek moet ook de nieuwe generatie blijven aanspreken waardoor we de vergrijzing stabiliseren en jongeren duiden dat hier hun toekomst ligt en wordt gewaarborgd.