683

Feestfabriek

Toelichting

Opmerking: de kleuren moeten helderder dan in mijn plaatje. De vlag is groen en blauw, want: De Achterhoek is groen van bossen en velden, houtwallen. De Achterhoek is blauw van de heldere hemel en het water. De Achterhoek wordt doorstroomd door beken. De beken zijn omzoomd met bloemenranden. Overstromingen van de beken kwamen vroeger veelvuldig voor. De vier kwartieren van de vlag zijn gevuld met symbolen: 1. Een kasteel; De Achterhoek wordt al eeuwen gekenmerkt door kastelen en landhuizen. 2. Een wiel; de boerenkarren en de transportwagens over de Hessenwegen in vroeger tijd; en in de moderne Achterhoek is motorcross populair. 3. Een eik; Bomen zijn er veel in De Achterhoek, in bossen, in houtwallen of solitair. 4. Vier hoeden; haar zelfbewustzijn heeft de Achterhoek voor een belangrijk deel te danken aan Normaal.