752

Feestfabriek

Toelichting

Dit is slechts een schets. over de invulling pictogrammen mag nog gediscussieerd worden. de 3 cirkels zijn in rood, geel, groen.......boeren fatsoen. Rood=industrie, Geel = recreatie, Groen = Agrarisch. De data in de achtergrond staat symbool voor de smartindustrie in de Achterhoek. De pictogrammen kunnen d.m.v. een app. gescand worden, waarop er een film op de smartphone wordt afgespeeld. Uiteraard gekoppeld aan industrie, recreatie of agrarisch. Dit is geen Q code...je komt rechtstreeks in het afspeel programma. De gekoppelde programma's kunnen op ieder moment aangepast worden op actualiteit, zodat de informatie die verschijnt altijd up to date is...ook over 1000 jaar Voor verdere informatie neem maar contact met me op