884

Feestfabriek

Toelichting

Deze driekleur, bestaande uit de Gelderse geel- en blauwtinten aan de boven- en onderzijde met een neutrale witkleur in de middelste baan, is uitgevoerd in een 5:8 ratio, waarin de vijf verwijst naar het aantal stemgerechtigde steden in het historische Graafschap van Zutphen, en de acht verwijst naar het aantal gemeenten in de Achterhoek. De drie banen worden gescheiden door twee gegolfde lijnen, welke de twee hoofdrivieren van de Achterhoek symboliseren: De Berkel aan de bovenzijde en de Oude IJssel aan de onderzijde. De rode leeuw is afgeleid van de leeuw op het wapen van het Graafschap Zutphen.