893

Feestfabriek

Toelichting

Als basis de vlag van Gelderland met daarop de 11 gemeenten die tezamen de Achterhoek vormen, elk apart in lichtgroen weergegeven op telkens weer het silhouet van de Achterhoek in donkergroen. De Achterhoek, bekend en vermaard om haar coulisselandschap is groen! De toeristenbranche rekent de Liemers ook tot de Achterhoek en is daarom meegenomen in het silhouet maar wordt niet als aparte gemeente/streek in lichtgroen weergegeven omdat ze in veel andere omschrijvingen van wat dan wel of niet tot de Achterhoek behoort als 'niet behorende bij' wordt gezien