Ik heb gestemd op deze vlag. Stem ook mee op http://achterhoeksevlag.nl

Toelichting

Achterhoek staat bekend om de landbouw en veehouderij de 2koeien staan voor saamhorigheid en verbondenheid, de gerst staaat voor de landbouw