1355

Feestfabriek

Toelichting

De vlag bestaat uit twee horizontale banen, rood en geel; de kleuren uit het wapen van het Graafschap Zutphen. De banen worden gedeeld door een blauwe slingerende baan, voorstellend de vele beken en riviertjes die de Achterhoek kent. Het wapen in het midden is het wapen van het Graafschap Zutphen.