1436

Feestfabriek

Toelichting

De trotse haan wijst naar het oosten, daar waar de zon als eerste opkomt. Is de haan als eerste wakker of komt hij juist nu pas thuis, nu de zon alweer omhoog geklommen is? De pijl waar de haan op staat geeft richting aan (oostwaarts!) en is tegelijkertijd ook een korenaar als verwijzing naar bouwland. De klaver staat voor geluk, zowel geluk in het veld tussen de andere klavers, als geluk in het spel, in het maken van plezier. De toren in het groen staat voor natuur vermengd met historie. De acht komt voor in het eerste deel van Achterhoek en is een oneindige lijn, een verbinding die nooit ophoudt. De verbinding tussen mensen en waar ze vandaan komen.