1991

Feestfabriek

Toelichting

Een sterk gestyleerde uitvoering van het achterhoekse coulissen-landschap. Een kruispunt van kronkelige wegen, met rijen bomen erlangs (donkergroene lijnen), temiddden van gras, mais en bospercelen. (verschillende groene vlakken)