251

Feestfabriek

Toelichting

Een simpel ontwerp meer heeft de Achterhoek niet nodig, om zich te uiten Het bekende rood, geel en groen zijn die kleuren die al sinds jaar en dag gebruikt worden als de kleuren van de Achterhoek dus waarom niet in de vlag verwerken. Het blauwe schild met het witte Saksenros zijn de kleuren van de Graafschap waarmee vroeger de Achterhoek ook werd benoemd Het Saksenros staat tevens voor het Nedersaksisch, de taal dat men van oudsher spreek en de mensen die er vroeger woonden. (In dit ontwerp is het ros van Westfalen gebruikt om verwarring met Twente te voorkomen)