455

Feestfabriek

Toelichting

Mijn ontwerp voor de Achterhoekse vlag is een combinatie van verwijzingen naar het verleden en het heden. Het is een traditioneel ogende vlag met een eigen verhaal. De blauwe golvende baan aan de broekzijde van de vlag symboliseert de IJssel, waarachter de Achterhoek is gelegen. Daarnaast staat de blauwe golvende baan voor de vele rivieren en beken die de Achterhoek doorkruisen. Deze vormen een belangrijke basis voor het Achterhoekse landschap en de natuur. Het rood symboliseert en eert de arbeiders van de ijzergieterijen, metaalindustrie, steenfabrieken en textielindustrie die de welvaart naar de Achterhoek brachten. Het is een eerbetoon aan de bereidheid van de Achterhoekers om hard te werken. Ook staat het rood symbool voor de warmte van de gastvrijheid en noaberschap. Het groen symboliseert en eert de boeren en alle anderen die zich bezig hebben gehouden, en nog steeds houden, met de landbouw. De boerenbedrijven bepalen al eeuwen het aanzicht en de reputatie van de Achterhoek. Geuzennamen als Boeren en Superboeren zijn zelfs onlosmakelijk verbonden met de Achterhoek. Daarnaast staat het groen symbool voor de natuur en de rust die in de Achterhoek ruimschoots aanwezig is. Links van het midden bevind zich “Een dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde en getongd en genageld van keel”. Dit is de heraldische beschrijving van de Gelderse Leeuw. Deze leeuw komt van oorsprong uit het wapen van het Hertogdom Gelre. De Gelderse Leeuw symboliseert de verbondenheid van de Achterhoek met de rest van de provincie Gelderland en verwijst tevens naar de rijke historie van het gebied. Dat de Gelderse Leeuw niet in het midden staat maar iets naar links symboliseert eigen en soms zelfs eigenzinnige karakter van de Achterhoekers. De Achterhoekse cultuur is aan de ene kant nederig en volgzaam, conflict vermijdend en loyaal. Aan de andere kant eigenzinnig, gesteld op vrijheid en spottend met gezag.