782

Feestfabriek

Toelichting

De Achterhoek ligt in het oosten van Nederland (Nederlandse vlag als achtergrond) en grenst aan Duitsland (kleuren van de Duitse vlag). Nederland en Duitsland hebben beiden de rode kleur in de vlag. Het Achterhoekse dialect heeft veel gemeen met de Duitse taal. Dus het rode vlak (achthoek) geeft de verbinding weer. De achthoek duidt al enigszins op Achterhoek, maar de 8 zorgt direct voor de herkenbaarheid als Achterhoekse vlag; de 8 achter de achthoek! Geen twijfel meer mogelijk!