908

Feestfabriek

Toelichting

De kleuren in het vlagontwerp staan vormen een gestileerde kaart van het gebied van de Achterhoek. De verticale blauwe baan staat voor de IJssel. De twee horizontale blauwe banen, voor de Achterhoekse beken en rivieren. Het geel staat voor landbouwgewassen. Het groen voor de bossen. De rode baan symboliseert de Achterhoekse bebouwing en unieke bedrijven geflankeerd door de lichtgrijze banen die voor de belangrijke oost-west verbinding van ons gebied staan.